Kocianovo kvarteto: Pavel Hůla(první housle), Miloš Černý(druhé housle), Václav Bernášek(violoncello), Zbyněk Paďourek(viola)