Výstavu organizovala a zahájila Radmila Jakubová, místopředsedkyně představenstva Factoringu České spořitelny, a.s. Vystoupili Pavel Hůla, primarius Kocianova kvarteta, a Martin Sedlák.